Κριτήρια διάκρισης του  «χρόνου εργασίας» και της «περιόδου ανάπαυσης» κατά το ΔΕΕ
Ι. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων (όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. ΟλΑΠ 10/2009), η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεων του υπέρ του άλλου, χωρίς να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις στη διάθεση αυτού κάθε στιγμή, φέρει μεν το χαρακτήρα της συμβάσεως εργασίας, λόγω όμως της ιδιομορφίας της δεν υπόκειται στις δ...

Ν.4820/2021 – ΟΙ διατάξεις για τον εμβολιασμό
Στις 23-07-2021 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4820/2021, ο οποίος στο άρθρο 205 προβλέπει την υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης για το σύνολο των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας, στο άρθρο 206 την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στον χώρο της υγείας και της φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ καθώς και τις διοικητικές ποινές για όσους εργαζόμενους αρνού...

Οι συνέπειες κήρυξης της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη
Με το νέο νόμο (Ν. 4738/2020) επαναπροσδιορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και εισάγονται αρκετά διαφοροποιημένες ρυθμίσεις συγκριτικά με το προϊσχύσαν καθεστώς. Η πτώχευση, που είναι μία νομική κατάσταση και ταυτόχρονα διαδικασία, το άνοιγμα της οποίας προϋποθέτει δικαστική απόφαση, ακολουθεί τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης και, σε περίπτωση που αυτή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί ή δεν δύναται να επι...

Οι προβλεπόμενες άδειες του νέου νόμου 4808/2021 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
Ο νέος νόμος 4808/2021 στο Μέρος ΙΙΙ αυτού ενσωμάτωσε την Οδηγία ( ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και τις ρυθμίσεις για τις άδειες που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τε...

Born to make you happy -Το κίνημα #freebritney, η παιδική εργασία, το καθεστώς κηδεμονίας και η ελληνική έννομη τάξη.
Φρίκη και αίσθημα αποτροπιασμού έχει προκαλέσει ο δικαστικός αγώνας τής μόλις 39 ετών, διεθνούς φήμης pop star, Britney Spears,προκειμένου να αποκτήσει ξανά εξουσία πάνω στη ζωή της, το σώμα της και τις επιλογές της, αφού εδώ και χρόνια βρίσκεται κάτω από την κηδεμονία του πατέρα της. Συγκεκριμένα, η γνωστή τραγουδίστρια, ενώ κρίνεται ικανή να δουλεύει επτά μέρες την εβδομάδα από την ηλικία των 9 ετών, ότε και την πρωτογνωρίσαμε μέσα από το disne...

 Η πτώχευση μικρού αντικειμένου
Είναι γεγονός ότι στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα  η συντριπτική πλειοψηφία των φυσικών προσώπων, ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων της χώρας υπάγεται στην κατηγορία των «μικρομεσαίων» οφειλετών. Για τους τελευταίους, ο νέος νόμος (Ν. 4738/2020) επιφυλάσσει μια διαφορετική, απλουστευμένη και συντομευμένη διαδικασία πτώχευσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως ελάσσονος οικονομικής σημασίας λόγω της μικρής – προσδιοριζόμενης αξίας της περ...

Οι Νομολογιακές εξελίξεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα κριτήρια  διάκρισης του «χρόνου εργασίας»και της «περιόδου ανάπαυσης»και η αναγκαία επίδραση τους στην διάκριση της «γνήσιας» από τη «μη γνήσια ετοιμότητα προς εργασία» ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Ι. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων ( όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. ΟλΑΠ 10/2009), η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος αναλ...

Δεύτερη ευκαιρία - μια «καθαρή» νέα αρχή;
Μία από τις πιο «πολυδιαφημισμένες» ρυθμίσεις που εισάγει ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος (Ν. 4738/2020) είναι η λεγόμενη Μία από τις πιο «πολυδιαφημισμένες» ρυθμίσεις που εισάγει ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος (Ν. 4738/2020) είναι η λεγόμενη «Δεύτερη Ευκαιρία», η δυνατότητα δηλαδή των οφειλετών να απαλλαγούν αυτομάτως από τα χρέη τους («ολική διαγραφή χρεών») μετά την πάροδο τριετίας ή ενός έτους, κατά περίπτωση, από την κήρυξη της πτώχευσης, ...

Η γάτα του Schrödinger, το υπουργείο δικαιοσύνης, η επιτροπή Μαργαρίτη και η ταλαιπωρημένη διάταξη περί βιασμού.
Η γάτα του Schrödinger είναι μια νοητική άσκηση, όπου ο φυσικός Erwin Schrödinger φαντάστηκε μια γάτα σε ένα χαλύβδινο θάλαμο μαζί με έναν μετρητή Geiger που περιείχε μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού ουσίας. Η πιθανότητα αποσύνθεσης ενός ατόμου αυτής της ουσίας είναι ίση με την πιθανότητα να μην αποσυντεθεί κανένα άτομό της. Επίσης, στο θάλαμο υπάρχει ένας μηχανισμός για την απελευθέρωση ενός δηλητηρίου που θα σκοτώσει τη γάτα αμέσως, εάν ακόμη και...

Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος:  Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Γράφει : η Μίνα Καούνη και η Ειρήνη Αϊβαλιώτη  Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος 4738/2020, που τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιουνίου 2021, αναδιαμορφώνει εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας και αντικαθιστά όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών (όπως τις νομοθετικές διατάξεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ν. «Κατσέλη» 3869/2012, την πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας Ν. 4605/2019, τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών Ν....