ΞΑΦΝΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ «ΞΕΚΡΕΜΑΣΤΟΙ».
Τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022 περίμενε η Κυβέρνηση προκειμένου να ψηφίσει διάταξη Νόμου (4997/2022) που αφαιρεί από χιλιάδες ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου να λάβουν μειωμένη σύνταξη γήρατος πριν τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4997/2022 με νέες ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις με κυριότερη τη δεκαετή πλέον παραγραφή των οφειλών σε ασφαλιστικά Ταμεία, σε σχέση με την εικοσαετή παρ...

Η ευθύνη προς αποζημίωση εκ μέρους της τράπεζας, ιδίως στις περιπτώσεις εξαπάτησης  χρηστών του web banking (phishing)
Η σύμβαση με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρυθμίστηκε διεξοδικά, με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχικά με το Ν. 3862/2010, που ενσωμάτωσε τις οδηγίες 2007/64, 2007/44 και 2010/16 της ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007, «για τις υπηρεσίες πληρωμών» στην εσωτερική αγορά, και εν συνεχεία με το Ν. 4537/2018, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 20...

«Καλοήθης σεξισμός»: Οξύμωρο ή μια ακόμα πατροναριστική ρητορική;
Ένα σημαντικό φαινόμενο που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας μέχρι και σήμερα με ουσιώδεις προεκτάσεις στις ζωές των ανθρώπων είναι αυτό του σεξισμού. Σεξισμός ή έμφυλη διάκριση είναι μία προκατάληψη ή διάκριση σχετικά με το φύλο ενός ατόμου (βιολογικό και κοινωνικό). Συνδέεται άμεσα με τα στερεότυπα και τους ρόλους των φύλων και αφορά την πεποίθηση ότι το ένα φύλο είναι ανώτερο από το άλλο. Η έννοια χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να χαρακτηρίσε...

Συνεπιμέλεια και γονεϊκές άδειες: Ένα ακόμα δείγμα νομοθετικού παραλογισμού
Ήδη, με τις μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο Ν. 4800/21, η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα και των δύο γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι, σε περιπτώσεις διαζυγίου ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή γονέων, εξακολουθούν να την ασκούν από κοινού και εξίσου, ενώ σε αυτήν περιλαμβάνεται και η επιμέλεια του προσώπου του, η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμ...

ΣτΕ Δ’ 2175/2022: Αντισυνταγματική η εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕΜΗΣΟΕ
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και μέσα στα πλαίσια μιας οικονομίστικης λογικής του δικαίου, με στόχο βέβαια την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, έχει σημειωθεί τεράστια οπισθοδρόμηση, τόσο σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο, όσο και στην εφαρμογή του. ...

Η πραγματική κατάσταση των Ελληνίδων Μαχόμενων Δικηγόρων: Μία εισήγηση, που δεν άφησαν να ακουστεί
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση της Ένωσης Γυναικών Δικηγόρων και Φίλων «Ελένη Καρύδη» σε μια πολύ κρίσιμη συζήτηση, που έχει τίτλο γυναίκες δικηγόροι :κατακτώντας τη δικαιοσύνη. Και μόνο ο τίτλος είναι δηλωτικός της υπαρκτής και πολύ πραγματικής αορατότητάς μας, είναι πολύ εύστοχος ως προς τις συνδηλώσεις του και είναι σαν να μας κλείνει πονηρά το μάτι . Ας κάνουμε λοιπόν ένα πείραμα, ας αντιστρέψουμε τα φύλα: πώς θα μας φαινόταν ο τίτλος άνδρε...

ΑΚ 1465: Τεκμήριο καταγωγής από γάμο – Πατριαρχική δικαιοσύνη σημειώσατε Χ!
Σύμφωνα με το άρθρο 1465 «το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας (τέκνο γεννημένο σε γάμο)». Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 1466 «αν μέσα στις τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του γάμου γεννήθηκε τέκνο από γυναίκα που τέλεσε νέο γάμο, τεκμαίρεται ότι αυτό έχει πατέρα το δεύτερο σύζυγο, εκτός αν γίνει δεκτή α...

Ισχυρός ο όρος της απαγόρευσης κατοικίδιου σε μισθωτήριο συμβόλαιο;
Σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και ειδικότερα στο άρθρο 1 ως κατοικίδιο ζώο ορίζεται: «κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φ...

Προσωρινή διατροφή του εκτός γάμου γεννημένου και μη αναγνωρισμένου τέκνου – Όροι και προϋποθέσεις
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1502 του ΑΚ, σε περίπτωση που ένα τέκνο έχει γεννηθεί χωρίς γάμο της μητέρας του και η πατρότητά του είναι πολύ πιθανή, η δε μητέρα του βρίσκεται σε απορία, το δικαστήριο μπορεί, ακόμη και πριν ασκηθεί η αγωγή για την αναγνώρισή του, να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προκαταβολή από τον πατέρα στο τέκνο, κάθε μήνα, εύλογου ποσού έναντι της οφειλόμενης σ` αυτό διατροφής. Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα ε...

Ιδιώτες ως ιδιοκτήτες-διαχειριστές ιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων - Η συμμέτοχη ιδιωτών-μη ιατρών σε εταιρείες λειτουργίας/εκμετάλλευσης φορέων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)
Εισαγωγή – Το νομικό πλαίσιο μέχρι και το 2012 Η εποχή των μνημονίων ανάγκασε τον εθνικό νομοθέτη να επαναξιολογήσει πλήρως κεκτημένα και σταθερές του οικονομικού, επαγγελματικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι της χώρας, τα οποία είχαν παγιωθεί μέχρι τότε, με αποτέλεσμα να επέλθουν ριζικές αλλαγές σε πληθώρα κλάδων και τομέων. ...