«SLAPP – ένα φαινόμενο υποβάθμισης της σύγχρονης δημοκρατίας»
Όπως αποτυπώνεται στα άρθρα 11 και 14 του Ελληνικού Συντάγματος αλλά και βάσει διεθνών κα ευρωπαϊκών κανόνων, η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ατομικές ελευθερίες, αποτελεί δε ακρογωνιαίο λίθο του υγιούς δημοκρατικού πολιτεύματος και θεμελιώδη αξία των σύγχρονων κοινωνιών. Ωστόσο, η διασφάλισή της συχνά διακυβεύεται και απειλείται από προσπάθειες φίμωσης της κοινωνικής κριτικής μεθοδευμένες δια της δικαστικής ο...

Το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης
Η δυνατότητα συστηματικής συλλογής, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας και μετάδοσης των προσωπικών πληροφοριών του ανθρώπου μέσω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας εμφανίζεται ως επακόλουθο των καθηκόντων του σύγχρονου παρεμβατικού κράτους, καθώς και των νόμιμων συμφερόντων των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στην πράξη, όμως, η ικανότητα αυτή είναι δυνατόν να προσβάλει την προσωπικότητα, την ανεξαρτησία και γενικότερα την ελευθερία του ατόμου, ενώ εγκυμονε...

«Βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας υπό τον νέο  Ν.4808/2021-Μια ποινική προσέγγιση των νεοπαγών διατάξεων» (Μέρος Β΄)
Συνεχίζοντας την μελέτη του νέου νόμου, διαπιστώνουμε ότι στα επόμενα άρθρα του Μέρους ΙΙ (άρθρα 5-11) αναφέρονται οι υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη, άλλως την αντιμετώπιση, των εν λόγω παρενοχλήσεων, όπως ενδεικτικώς η λήψη μέτρων πρόληψης, ελέγχου και περιορισμού των κινδύνων και των περιστατικών, η πλήρης ενημέρωση αλλά και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, η δημόσια ανάρτηση εντός του χώρου εργασίας των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά ...

«Βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας υπό τον νέο ν. Ν.4808/2021-Μια ποινική προσέγγιση των νεοπαγών διατάξεων» (Μέρος Α΄)
Υπό το βάρος των εκτεταμένων φαινομένων βίας και επιθετικότητας σε βάρος προσώπων λόγω φύλου, εθνικότητας, κατάχρησης σχέσης εξάρτησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, οπαδικών προτιμήσεων κλπ., που δυστυχώς αυξάνονται εκθετικά στην σύγχρονη εποχή εντός των χώρων συλλογικής συνύπαρξης (σχολεία, εργασιακοί χώροι, γήπεδα κτλ.), και μετά την ψήφιση του ν. 4692/2020 που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού...

Η θέση της γυναίκας στο νέο οικογενειακό δίκαιο
Το οικογενειακό μας δίκαιο διέπεται από τον Νόμο 4800/21-5-21 ο οποίος τροποποίησε σημαντικά άρθρα του ΑΚ αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Η σημαντικότερη αλλαγή που έφερε ο συγκεκριμένος νόμος είναι η τροποποίηση του άρθρου 1513 ΑΚ σύμφωνα με την οποία, μετά τη λύση του γάμου η τη διακοπή της συμβίωσης, οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω  ότι όταν ο νόμος αναφέρεται σ...

Συμμορία και κατάργηση αναστολής-ανασταλτικού αποτελέσματος έφεσης
Τον Μάρτιο του 2022, τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4908/2022, ο οποίος τροποποίησε την μέχρι τότε ισχύουσα διάταξη του άρθ.187 ΠΚ, επιφέροντας μια αλλαγή, η οποία έχει ξεσηκώσει αντιρρήσεις και αντιδράσεις στον νομικό κόσμο, λόγω των πολυδιάστατων αρνητικών συνεπειών, οι οποίες αντιδράσεις, φτάνουν μέχρι και την αποχή ημών των Δικηγόρων, από τις εκδικάσεις υποθέσεων που αφορούν κατηγορίες του άρθ.187ΠΚ. Η διάταξη του άρθ.187ΠΚ αφορά το κακούργημα της συγκρ...

ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΓΑΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 Α.Κ.: «Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης, το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Η προηγού...

Τα δικαστικά τεκμήρια και η σημασία τους στην πολιτική δίκη
Σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία, η παροχή δικαστικής προστασίας γίνεται στο πλαίσιο της δίκης, μια διαδικασίας που διέπεται από κανόνες δικαίου. Στις πολιτικές δίκες δημιουργούνται δύο καίρια ζητήματα για τον δικαστή. Το πρώτο αφορά την ανεύρεση του κανόνα δικαίου που εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, τον οποίο ο δικαστής είναι αναγκαίο να γνωρίζει, να ερμηνεύει, καθώς και να εφαρμόζει. Το δεύτερο σχετίζεται με την γνώση της αλήθειας των πραγμα...

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης –Αλλαγή κύριου ονόματος
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος «καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Ως ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, δε, νοείται καταρχάς το ατομικό δικαίωμα (αυτό)προσδιορισμού της ταυτότητας, το οποίο καθορίζει τυπικά, με την έννοια της εξατομ...

Η άδεια παραμονής επενδυτή (golden visa) υπό το φως του Ν. 5007/2022
Αν κατά την προηγούμενη δεκαετία το μεγαλύτερο πρόβλημα, παγκόσμιας μάλιστα κλίμακας, ήταν το προσφυγικό, ζήτημα που παραμένει μέχρι και σήμερα μια «ανοιχτή πληγή», δεδομένης της απροθυμίας της έννομης τάξης και των διεθνών οργανισμών να δώσουν λύση και να βάλουν σε προτεραιότητα τον πόνο και τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, σήμερα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμα ζήτημα, φλέγουσας σημασίας, ικανό να την κλονίσει συθέμελα, ήτο...