Bασικά σημεία νέου ασφαλιστικού νομού (Μέρος πρώτο)
Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ήρθαν ανατροπές στο καθεστώς για τις ασφαλιστικές εισφορές 1,5 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, ενώ με την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων καταργήθηκαν οι διπλές εισφορές για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση και αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις. Περαιτέρω, θα αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις που κόπηκαν το 2016 για όσους συνταξιούχους είχαν άθροισμα κύρ...

Μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών
Με ποια έγγραφα μπορεί ο πολίτης να αποδείξει τα στοιχεία της ταυτότητάς του κατά τις συναλλαγές του με την Διοίκηση; Τι ισχύει με τα μη θεωρημένα ή ληγμένα έγγραφα; ...

Κορονοϊός και ελεγκτική αυθαιρεσία
Αφορμή του συγκεκριμένου άρθρου, αποτελεί η αύξηση των ειδήσεων, σχετικά με την παράτυπη και καταχρηστική επιβολή προστίμων των 150€, σχετικά με παραβίαση των απαγορεύσεων μετακίνησης. Η επιβολή του συγκεκριμένου προστίμου, όταν γίνεται χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες από το Νόμο προϋποθέσεις, αποτελεί μια έκφανση αυθαιρεσίας της ελεγκτικής Αρχής, η οποία είναι ανυπόφορη σε κάθε περίσταση και ακόμα περισσότερο σήμερα, στο πλαίσιο των ήδη εκτά...

Η λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης
Πρόκειται για μορφή λύσης της σύμβασης εργασίας, η οποία εξαιρείται από την απαγόρευση των απολύσεων («ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας») για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους πληττόμενους Κ.Α.Δ., προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών μέτρων που αναλύθηκαν σε προγενέστερο άρθρο στις 03-04-2020 («ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΥΝΟΪΚΏΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ») ...

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής καθώς και μόνιμης διαμονής λόγω εξαιρετικών αναγκών
Με την ανακοίνωση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής του νόμου 4251/2014 (Α΄ 80) και του Π.Δ. 106/2007 (Α΄ 135), αλλά και των βεβαιώσεων καταθέσεως αίτησης των άρθρων 8 (περί χορηγήσεως άδειας διαμονής) και 9 (περί ανανεώσεως άδειας διαμονής) καθώς και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25...

Λογοκρισία και το δικαίωμα στην ελευθέρια λογού και στην πληροφόρηση
Ως είναι γνωστόν, η σημασία της λογοκρισίας αποδίδεται εκ της σκοπιμότητας που πραγματοποιείται αυτή, ως διαδικασία ή λαμβανόμενο μέτρο προς έλεγχο απαγόρευσης, προληπτικής ή κατασταλτικής της ανθρώπινης έκφρασης, γενικά, που επιχειρείται όμως από κάποια Αρχή. ...

Κορονοϊός: συμβάσεις & απρόοπτη μεταβολή συνθήκων
Θεμελιώδης λίθος του ιδιωτικού μας δικαίου αποτελεί η αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης, δηλαδή η ικανότητα των μερών να διαμορφώνουν ελεύθερα και αυτόνομα τις περιουσιακές τους σχέσεις, υπό την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι δεν αντιβαίνουν σε διάταξη νόμου ή/και στα χρηστά ήθη. Βασική αρχή του δικαίου των συμβάσεων αποτελεί η αρχή της τήρησης των συμπεφωνημένων (pacta sunt servanda), υπό την έννοια ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τ...

Σύντομος οδηγός - συλλογή ευνοϊκών μέτρων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊο.
Στον παρόντα οδηγό επιχειρείται μία σύντομη και περιληπτική αναφορά των ευνοϊκών μέτρων που έχουν ληφθεί για τις επιχειρήσεις- εργοδότες για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας του Covid-19. Ειδικότερα, μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για τα κάτωθι: ...

Η κατάσταση της πανδημίας εξαιτίας του Κορωνοϊού (covid-19) στην οποία βρισκόμαστε, έχει επηρεάσει όλους του τομείς της ζωής μας όπως η υγεία, η εργασία, η οικονομία, όπως είναι φυσικό άλλωστε.Στο πλαίσιο στήριξης των ανωτέρω τομέων η Ελληνική Κυβέρνηση προέβη στην λήψη μέτρων με τα οποία προσπαθεί να στηρίξει τόσο τον τομέα της υγείας, της εργασίας και της οικονομίας, μέτρα όμως τα οποία είναι πολύ νωρίς προκειμένου να διαφανεί η αποτελεσματικότ...

Στη δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε και υπό το φόβο κατάρρευσης της οικονομίας, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης μέρους των πολιτών που έχει ανασταλεί η εργασιακή τους σχέση και κατ’ επέκταση η δυνατότητα κάλυψής των παγίων οικονομικών υποχρεώσεών τους (εισφορές, βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και μείωση του ενοικίου και – πλέον- δανειακές υποχρεώσεις), εξαιρώντας επιστήμονες και επιτηδευματίες που μέχρι και σήμερα ...