Ιωάννα Παλιοσπύρου - Μία γυναίκα σύμβολο, μια υπόθεση σταθμός για τα νομικά χρονικά επιθέσεων με βιτριόλι
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η χώρα μας δεν είναι ιδιαιτέρως εξοικειωμένη με επιθέσεις από καυστικό υγρό. Συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις είδαν το φως της δημοσιότητας και ακόμα λιγότερες κατέληξαν στις αίθουσες των δικαστηρίων, διαμορφώνοντας μία σταθερή νομολογιακή γραμμή, σύμφωνα με την οποία άπασες οι επιθέσεις με βιτριόλι χαρακτηρίζονταν, μέχρι και σήμερα, ως «βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη», με αποτέλεσμα να χαίρουν ηπιότερης ποινικής μεταχε...

Η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για τη ρύθμιση των θεμάτων του ατομικού εργατικού δικαίου του Ν. 4808/2021
H Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Εργασίας υπ’ αριθμ 64597/2021 «Οδηγίες για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α' «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 55-67) με την οποία εξειδικεύονται οι προβλέψεις του μέρους IV του Ν. 4808/2021 («Εργασιακός Νόμος Χατζηδάκη») και κυρίως του ιδιαιτέρως προβληματικού άρθρου 66 με τον εμβληματικό τίτλο « προστασία από τις απολύσεις», το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού...

Α. Επιστημονική ανεπάρκεια Οι τελευταίες τροποποιήσεις του ΠΚ μάς έδειξαν ,κατά τρόπο απόλυτο, ότι η πολιτική ηγεσία όχι μόνο δεν προτίθεται να πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την έμφυλη βία , αλλά αλλοιώνει για άλλη μία φορά τα πορίσματα των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Ο νομικός κόσμος ντράπηκε από την ομολογία μελών της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (μεταξύ αυτών και του προέδρου της, κ. Μαργαρίτη), που επεξεργάστηκαν τις αλλαγές στους Π...

Η κατάργηση της υποχρέωσης αναγγελίας της υπερεργασίας στο πληροφοριακό σύστημα  «ΕΡΓΑΝΗ»
Ι. Στο άρθρο 78 του πρόσφατου «Νόμου Χατζηδάκη» με τον ευφάνταστο τίτλο «Ν 4808/2021: Προστασία Εργασίας - Σύσταση Α.Α. «Επιθεώρηση Εργασίας» -φορολογικές ρυθμίσεις, κτηματολόγιο κλπ» ως προς την καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προβλέφθηκαν τα εξής : « Στην παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α` 88) τροποποιούνται η περ. α` ως προς την προσθήκη δεύτερου εδαφίου σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στον εργο...

Η απόπειρα «ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ» της αστικής δίκης περί αναγνώρισης κυριότητας επί παρακρατούμενου «ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ» μέσω της υποβολής  έγκλησης για υπεξαίρεση
Αποτελεί ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική, ευρέως εφαρμόσιμη, στο πλαίσιο μίας αστικής δίκης ως προς την αναγνώριση περιουσιακών δικαιωμάτων (π.χ. κυριότητας ή νομής), ο ενάγων να ασκεί παράλληλα και έγκληση περί υπεξαίρεσης, επί τη βάσει του ίδιου ιστορικού, επιχειρώντας να ασκήσει πρόσθετη πίεση στον εναγόμενο, υπό το βάρος της εναντίον του ποινικής δίωξης. Πλην, όμως, εκ των κατωτέρω παρατιθέμενων, καθίσταται σαφές, ότι διαφέρουν οι προϋποθέσεις...

Ακούσια Νοσηλεία: Το χάσμα της Θεωρίας με την Πρακτική της εφαρμογή - Ν.2071/1992
Τα πρόσφατα εγκλήματα όπως, το περιστατικό της διπλής ανθρωποκτονίας στη Μακρυνίτσα του Πηλίου, με κατηγορούμενο-φερόμενο ως δράστη άνδρα για τον οποίον εκκρεμούσε διαδικασία ακούσιας νοσηλείας (με εμφανή βραδύτητα στην ολοκλήρωσή της), και του εγκλήματος στην Κηφισιά, με δράστη άνδρα ψυχικά νοσούντα που ξεκίνησε αιματηρό επεισόδιο με θύμα έναν 43χρονο υπάλληλο φυσικού αερίου και έναν τραυματία από σφαίρα στην πλάτη, φέρνουν στην επιφάνεια για μι...

Τα δικαιώματα του εργαζόμενου σε περίπτωση όπου ο εργοδότης αναγγείλει ψευδή οικειοθελή αποχώρηση του
Αποτελεί σύνηθες εργασιακό φαινόμενο, οι εργοδότες, ιδιαίτερα στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης σε εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί στην επιχείρησή τους για χρονικό διάστημα ανώτερο των δώδεκα (12) μηνών, να προβαίνουν σε αναγγελία στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ψευδούς οικειοθελούς αποχώρησής τους, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για περίπτωση άτακτης (χωρίς προειδοποίηση) και άκυρης (λόγω προ...

Κοινή γονική μέριμνα και διατροφή ανήλικου τέκνου
Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 του ΑΚ προκύπτει, ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση τους, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμα και αν τούτο έχει περιουσία, εφόσον όμως τα εισοδήματά από αυτήν ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορί...

Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του θετού τέκνου απέναντι στον θετό και βιολογικό γονέα πριν και μετά την εφαρμογή του Ν. 2447/1996
Η τεκνοθεσία δημιουργεί συγγένεια μεταξύ προσώπων άνευ βιολογικών δεσμών. Το θετό τέκνο έχει από την τέλεση της υιοθεσίας θέση τέκνου γεννημένο σε γάμο έναντι του θετού γονέα και των βιολογικών συγγενών του (ΑΚ 1561), επομένως, αποκτά από την τέλεση της υιοθεσίας εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα έναντι των παραπάνω προσώπων. Μετά την τροποποίηση του δικαίου της υιοθεσίας με τους ν. 2447/1996 και 2915/2001 διακρίνουμε δυο βασικές περιπτώσεις υιο...

Η τροποποίηση του άρθ. 191 ΠΚ (Διασπορά ψευδών ειδήσεων) με γνώμονα τη λαϊκή ρήση «πονάει χέρι-κόβει χέρι».
Τον Σεπτέμβριο του 2021, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο περιέχει πλήθος αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και στον κώδικα Ποινικής δικονομίας. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί αρχικώς, είναι πως δεν πρόκειται για αλλαγές οι οποίες επιχειρούν να εκσυγχρονίσουν κάποιο παλαιό και παρωχημένο νομοθέτημα, καθώς ο νέος Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019 και κατή...