Η θέση της γυναίκας στο νέο οικογενειακό δίκαιο
Το οικογενειακό μας δίκαιο διέπεται από τον Νόμο 4800/21-5-21 ο οποίος τροποποίησε σημαντικά άρθρα του ΑΚ αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Η σημαντικότερη αλλαγή που έφερε ο συγκεκριμένος νόμος είναι η τροποποίηση του άρθρου 1513 ΑΚ σύμφωνα με την οποία, μετά τη λύση του γάμου η τη διακοπή της συμβίωσης, οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω  ότι όταν ο νόμος αναφέρεται σ...

Αντιδικία για τον εμβολιασμό ανηλίκου τέκνου και ειδικότερα ζητήματα συνεπιμέλειας
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1519 ΑΚ, η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων, την οποία ασκούν από κοινού και εξίσου και περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή τη περιουσία του. Η επιμέλεια του τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 1518 παρ. 1 ΑΚ, περιλαμβάνει ...

Συμμορία και κατάργηση αναστολής-ανασταλτικού αποτελέσματος έφεσης
Τον Μάρτιο του 2022, τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4908/2022, ο οποίος τροποποίησε την μέχρι τότε ισχύουσα διάταξη του άρθ.187 ΠΚ, επιφέροντας μια αλλαγή, η οποία έχει ξεσηκώσει αντιρρήσεις και αντιδράσεις στον νομικό κόσμο, λόγω των πολυδιάστατων αρνητικών συνεπειών, οι οποίες αντιδράσεις, φτάνουν μέχρι και την αποχή ημών των Δικηγόρων, από τις εκδικάσεις υποθέσεων που αφορούν κατηγορίες του άρθ.187ΠΚ. Η διάταξη του άρθ.187ΠΚ αφορά το κακούργημα της συγκρ...

Δήλωση Συμμετοχής Σε μία ζοφερή κοινωνικοοικονομική συνθήκη, όπου η έμφυλη βία στις διάφορες εκφάνσεις της καλπάζει, χωρίς καμία ουσιαστική πολιτική ή νομοθετική αντιμετώπιση, ας συζητήσουμε με τόλμη και παρρησία για ένα διαχρονικό φαινόμενο, τις πραγματικές αιτίες, τις ψευδείς νομικές εκλεπτύνσεις και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν οι εισηγήσεις: Είναι η έμφυλη βία συστημική συνθήκη του πολ...

ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΓΑΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 Α.Κ.: «Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης, το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Η προηγού...

Τα δικαστικά τεκμήρια και η σημασία τους στην πολιτική δίκη
Σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία, η παροχή δικαστικής προστασίας γίνεται στο πλαίσιο της δίκης, μια διαδικασίας που διέπεται από κανόνες δικαίου. Στις πολιτικές δίκες δημιουργούνται δύο καίρια ζητήματα για τον δικαστή. Το πρώτο αφορά την ανεύρεση του κανόνα δικαίου που εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, τον οποίο ο δικαστής είναι αναγκαίο να γνωρίζει, να ερμηνεύει, καθώς και να εφαρμόζει. Το δεύτερο σχετίζεται με την γνώση της αλήθειας των πραγμα...

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης –Αλλαγή κύριου ονόματος
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος «καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Ως ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, δε, νοείται καταρχάς το ατομικό δικαίωμα (αυτό)προσδιορισμού της ταυτότητας, το οποίο καθορίζει τυπικά, με την έννοια της εξατομ...

Η άδεια παραμονής επενδυτή (golden visa) υπό το φως του Ν. 5007/2022
Αν κατά την προηγούμενη δεκαετία το μεγαλύτερο πρόβλημα, παγκόσμιας μάλιστα κλίμακας, ήταν το προσφυγικό, ζήτημα που παραμένει μέχρι και σήμερα μια «ανοιχτή πληγή», δεδομένης της απροθυμίας της έννομης τάξης και των διεθνών οργανισμών να δώσουν λύση και να βάλουν σε προτεραιότητα τον πόνο και τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, σήμερα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμα ζήτημα, φλέγουσας σημασίας, ικανό να την κλονίσει συθέμελα, ήτο...

Προσβολή της προσωπικότητας μέσω αναρτήσεων και σχολίων στο facebook (Απόφαση Εφ.Πειρ. 327/2022)
Εδώ και αρκετά χρόνια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατοχυρώσει μία προνομιακή θέση στη ζωή μας, καθώς αποτελούν εργαλεία επαγγελματικής δραστηριότητας, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και κυρίως τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης των χρηστών τους. Έχουν πλέον καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, το οποίο εξυπηρετεί και φιλοξενεί πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων και όπως είναι φυσικό, εξ αυτού του λόγου, είναι αναγκαίο η...

Επώνυμο τέκνου: Τι ισχύει, πώς μεταβάλλεται και διάφορα άλλα νομικά παράδοξα
Σύμφωνα με το άρθρο 1505 ΑΚ «1. Οι γονείς υποχρεούνται να έχουν προσδιορίσει το επώνυμο των τέκνων τους με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους. Η δήλωση γίνεται πριν από το γάμο, είτε σε συμβολαιογράφο, είτε στο λειτουργό, ενώπιον του οποίου θα τελεστεί ο γάμος. Ο λειτουργούς οφείλει μάλιστα να ζητήσει τη σχετική δήλωση. 2. Το οριζόμενο επώνυμο κοινό για όλα τα τέκνα, μπορεί να είναι είτε το επώνυμο ενός από τους δύο γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων ...