Δικηγορικό Γραφείο

Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος 4738/2020 αναδιαμορφώνει εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας και συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, επανεξετάζει τις προϋποθέσεις κήρυξης πτώχευσης και επανακαθορίζει άρδην τη διαδικασία απαλλαγής από χρέη κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, με την παροχή μίας «δεύτερης ευκαιρίας». Αντιμετωπίζει συγκεντρωτικά το σύνολο του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα (προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, την Εφορία, τις Τράπεζες και τους Ιδιώτες) και αντικαθιστά όλα τα μέχρι πρότινος νομοθετήματα ρύθμισης και απαλλαγής οφειλών (π.χ. υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ν. «Κατσέλη» 3869/2012, προστασία πρώτης κατοικίας Ν. 4605/2019, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών Ν. 4469/2017, πτωχευτικός κώδικας) ώστε να περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα. Βασική του μεταρρύθμιση αποτελεί η δυνατότητα πτώχευσης όλων των φυσικών προσώπων (- ακόμα και μη εμπόρων), των νομικών προσώπων που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Είναι γεγονός ότι η φιλοσοφία του νέου πτωχευτικού δικαίου έχει τροποποιηθεί και κινείται πρωτίστως στην άμεση ρευστοποίηση της αξιόχρεης ακίνητης περιουσίας των οφειλετών, με ταυτόχρονη κατάργηση της προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως ίσχυε στο παρελθόν. Εξ αυτού του λόγου οι δανειολήπτες/οφειλέτες οφείλουν να προσέξουν ιδιαιτέρως τους νέους όρους πτώχευσης/ρευστοποίησης και να απευθύνονται σε εξειδικευμένα νομικά τμήματα προς τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση υποθέσεων διαχείρισης του οικονομικού τους χρέους.

Το δικηγορικό μας γραφείο απαρτιζόμενο από πλήρως εξειδικευμένη και καταρτισμένη ομάδα δικηγόρων σε θέματα πτωχευτικού δικαίου, με ιδιαίτερη γνώση των διατάξεων που προβλέπονται στο νέο πτωχευτικό νόμο είναι σε θέση να διασφαλίσει πλήρη κάλυψη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες κατά την νέα πτωχευτική διαδικασία. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Αιτήσεις πτωχεύσεως
 • Ανάληψη διαδικασίας πρόσβασης των οφειλετών σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης αφερεγγυότητας
 • Υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών
 • Ρύθμιση οφειλών προς Τράπεζες και Δημόσιο, Ανάληψη εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων ρύθμισης δανείων
 • Διαδικασία Εξυγίανσης (– Σχέδιο Αναδιοργάνωσης)
 • Αίτηση πτώχευσης «μικρού αντικειμένου» (η προβλεπόμενη από το ν. 3869/2010 ρύθμιση οφειλών των «υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» αντικαταστάθηκε με την «απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεως μικρού αντικειμένου»(Μέρος Έκτο του Ν. 4738/2020), η οποία εφαρμόζεται και επί φυσικών προσώπων που στερούνται εμπορικής ιδιότητας)
 • Άσκηση πτωχευτικών ανακοπών, παρεμβάσεων, επαληθεύσεων
 • Αιτήσεις ανακλήσεως πτωχευτικών αποφάσεων
 • Αναγγελία απαιτήσεων δανειστών οφειλέτη
 • Πτωχευτικές Διεκδικήσεις (Εμπορεύματα, Τίμημα, Αξιόγραφα)
 • Διευθέτηση εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2012 (Το πεδίο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα συμπίπτει για ορισμένους οφειλέτες με το ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αφού ρυθμίζει πλέον ρητά το σύνολο του ιδιωτικού χρέους. Οι οφειλέτες που έχουν ήδη κάνει αίτηση για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010 μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία του νέου κώδικα, εφόσον παραιτηθούν από την προηγούμενη αίτησή τους. Εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία του ν. 3869/2010 θα πρέπει να επικαιροποιήσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους. Αυτό προβλέπεται από το ν. 4545/2020, ο οποίος έχει στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010).
 • Προστασία πρώτης κατοικίας (Πλέον ο οφειλέτης δεν διατηρεί την κυριότητα της πρώτης κατοικίας αλλά δίνεται η δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και μικρή ακίνητη περιουσία, να ζητήσουν την αγορά της κύριας κατοικίας τους από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ο οποίος έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, και στην συνέχεια την ενοικίασή της κατοικίας από τον Φορέα προς αυτούς για 12 χρόνια).
 • Νομική έρευνα περί δυνατότητας χαρακτηρισμού οφειλετών ως «ευάλωτων»
 • Νομική συμβουλευτική περί επιδοτήσεων δανείου (επίδομα στέγασης)
 • Υπαγωγή στη διαδικασία «δεύτερης ευκαιρίας» για τους καλόπιστους οφειλέτες, ώστε να απαλλαγούν γρήγορα και με το μικρότερο δυνατό κόστος από την υπερχρέωση τους, κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις.
 • Διοίκηση πτωχευτικής περιουσίας
 • Εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας
 • Πτωχευτικός Συμβιβασμός
 • Πτωχευτική Αποκατάσταση

 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News