Δικηγορικό Γραφείο

ΑΠΑΤΗ

 • Ασφαλιστική Απάτη
 • Χρηματιστηριακή Απάτη
 • Κοινοτική Απάτη
 • Ηλεκτρονική Απάτη

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΠΙΣΤΙΑ

 • Απιστία στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα
 • Μαύρα Ταμεία

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

 • Φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή
 • Χρέη στο Δημόσιο
 • Πόθεν Έσχες

ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ANTI TRUST

 • Δωροδοκία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
 • Μονοπωλιακές Πρακτικές - Καρτέλ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
 • Ανακριτικές Μέθοδοι Άρσης Τραπεζικού Απορρήτου
 • Δέσμευση Τραπεζικών Λογαριασμών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, κινητής και ακίνητης περιουσίας
 • Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1608/1950

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

 • ΑΙΤΗΜΑ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ
 • ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΟΜΗΣ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

 • Ανακριτική διείσδυση

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News