Δικηγορικό Γραφείο

Το γραφείο μας συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, παρέχοντας ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών που εκτείνεται από το χρόνο σύλληψής της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι την εμπορική της αξιοποίηση.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά και χώρα παροχής επιχειρηματικών ευκαιριών ανάπτυξης στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων, των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, του θεματικού και συνεδριακού τουρισμού.

Το γραφείο μας και το δίκτυο συνεργατών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχει νομικές συμβουλές εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων, απομειώνοντας, κατά το δυνατόν, τον επιχειρηματικό κίνδυνο και αναζητώντας εναλλακτικές πρακτικές λύσεις με στόχο την κερδοφόρα πορεία αυτών.

Ειδικότερα παρέχουμε υπηρεσίες αναφορικά με:

 • Συμβάσεις τουριστικής εκμετάλλευσης ακινήτων
 • Συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών
 • Συμβάσεις μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων
 • Εργολαβικές κατασκευαστικές συμβάσεις
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας ξενοδοχειακών μονάδων
 • Συμβάσεις χρηματοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, τραπεζικές συμβάσεις χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης αυτών, sale and lease back agreements κτλ)
 • Συμβάσεις τουριστικών πρακτόρων
 • Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας
 • Έκδοση αδειών και νομιμοποιήσεις τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων
 • Συμβάσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας και εμπορικής εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής
 • Συμβάσεις και αδειοδότηση επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, ψυχαγωγικών και θεματικών πάρκων κτλ).

 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News