Δικηγορικό Γραφείο

Φαρμακευτικό Δίκαιο

Οι συνεργάτες του γραφείου μας έχουν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε όλο το φάσμα που άπτεται του φαρμακευτικού δικαίου, και δη το δίκαιο των φαρμακείων, ένα δίκαιο πολυδαίδαλο και ταυτόχρονα κατακερματισμένο σε πολλά διαφορετικά νομοθετήματα, που ως ενιαίο σύνολο διατάξεων καθιστούν απαραίτητη τη συνδρομή καταρτισμένου νομικού για κάθε επαγγελματία του χώρου. Το γραφείο μας, με εμπειρία ετών και έχοντας στο ενεργητικό πλείστες διεκπεραιωθείσες υποθέσεις, αναλαμβάνει με επιτυχία, μεταξύ άλλων, τη συστέγαση-αποσυστέγαση φαρμακείων, την σύνταξη καταστατικών εταιρειών συστεγαζόμενων φαρμακείων, τη νομική καθοδήγηση εταιρειών διαχείρισης φαρμακείων, τις υποθέσεις μεταβίβασης αδειών, την σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων σε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον της γνωμοδοτικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, την κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων με φαρμακαποθήκες και παρόχους παραφαρμακευτικών προϊόντων/καλλυντικών, τη δημιουργία e-shop φαρμακείων, τη μεταφορά φαρμακείου σε άλλη έδρα, νομικά ζητήματα σχετικά με σκευάσματα, συνταγογραφήσεις και πληθυσμιακά όρια, την επίλυση ζητημάτων σχετικά με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, καθώς και το διαδικαστικό σκέλος της διαδικασίας συνταξιοδότησης και παραίτησης φαρμακοποιών.

 • Μισθώσεις φαρμακείων
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθήκης
 • Άδειες χονδρικής πώλησης φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων
 • Διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων
 • Ηλεκτρονική Εμπορία Φαρμάκων, Συμπληρωμάτων Διατροφής, Καλλυντικών
 • Αστική ευθύνη από ελαττωματικό φάρμακο και φαρμακευτικό προϊόν
 • Πειθαρχική Ευθύνη Φαρμακοποιών

Ιατρικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν αφενός την εμπειρία, αφετέρου την εξειδίκευση να χειριστούν πληθώρα νομικών ζητημάτων σχετικά με το ιατρικό δίκαιο. Έχουμε αντιμετωπίσει επιτυχώς πληθώρα υποθέσεων, εκπροσωπώντας τόσο ζημιωθέντες ασθενείς, όσο και εναγόμενους/κατηγορούμενους ιατρούς και εργοδότες αυτών. Παρέχουμε την κατάλληλη, συμβουλευτική και δικαστηριακή νομική υποστήριξη, αφ' ενός σε θεσμικούς φορείς και αφ' ετέρου σε ιδιώτες, για την αίσια έκβαση κάθε υπόθεσης που άπτεται του ιατρικού δικαίου, ιδίως δε σχετικά με:

 • Αστική Ευθύνη από ιατρική αμέλεια (malpractice)
 • Ποινική Ευθύνη από ιατρική αμέλεια (malpractice)
 • Πειθαρχική Ευθύνη Ιατρών
 • Αδικοπρακτική ευθύνη ιδιωτικής κλινικής από ιατρικό σφάλμα του ιατρού-συνεργάτη της
 • Ενδοσυμβατική ευθύνη ιδιωτικής κλινικής από τη σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών
 • Συκοφαντική δυσφήμιση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
 • Ιατρικό Απόρρητο
 • Επαγγελματικό Δίκαιο Ιατρών, Ειδικευόμενων Ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού
 • Μισθολόγιο, εφημερίες, άδειες, μηνιαίες αποζημιώσεις και επιδόματα ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.
 • Προαγωγές ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News