Δικηγορικό Γραφείο

Ιατρικό Δίκαιο

 • Αστική Ευθύνη από ιατρική αμέλεια (malpractice)
 • Ποινική Ευθύνη από ιατρική αμέλεια (malpractice)
 • Πειθαρχική Ευθύνη Ιατρών
 • Αδικοπρακτική ευθύνη ιδιωτικής κλινικής από ιατρικό σφάλμα του ιατρού-συνεργάτη της
 • Ενδοσυμβατική ευθύνη ιδιωτικής κλινικής από τη σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών
 • Συκοφαντική δυσφήμιση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
 • Ιατρικό Απόρρητο
 • Επαγγελματικό Δίκαιο Ιατρών, Ειδικευόμενων Ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού
 • Μισθολόγιο, εφημερίες, άδειες, μηνιαίες αποζημιώσεις και επιδόματα ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.
 • Προαγωγές ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Φαρμακευτικό Δίκαιο

 • Μισθώσεις φαρμακείων
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθήκης
 • Άδειες χονδρικής πώλησης φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων
 • Διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων
 • Ηλεκτρονική Εμπορία Φαρμάκων, Συμπληρωμάτων Διατροφής, Καλλυντικών
 • Αστική ευθύνη από ελαττωματικό φάρμακο και φαρμακευτικό προϊόν
 • Πειθαρχική Ευθύνη Φαρμακοποιών

 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News