Δικηγορικό Γραφείο

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων όλων των κατηγοριών (σύνταξη γήρατος, σύνταξη χηρείας, αναπηρική σύνταξη) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και συγκεκριμένα παρέχει:

  • εμπεριστατωμένη ενημέρωση ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών, ναυτικών κλπ)
  • τη νομική καθοδήγηση, ως προς την προοπτική συνταξιοδότησής σας από ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία (διαδοχική ασφάλιση)
  • τη διεκπεραίωση, εποπτεία και επίσπευση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας από την κατάθεση του αιτήματος και έως τη διεκπεραίωση αυτού.