Ακύρωση επιταγής προς πληρωμή και κατασχετήριας έκθεσης- ανυπαρξίας έγγραφης απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης του fund-  δεν αποδείχθηκε ότι μεταβιβάστηκε στο fund η αρ...
23-Νοε-2023
Αποφάσεις
Η ανωτέρω απόφαση ορθώς : α) έκρινε ότι στο αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο του  άρθρου 25 του Ν. 1882/1990,  υφίσταται ένα και ιδιότυπο αθροιστικό έγκλημα...
16-Νοε-2023
Αποφάσεις
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5405/2023 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή ………….., Πρόεδρο Πρωτοδικών.Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………., χωρίς τη σύμπ...
13-Οκτ-2023
Αποφάσεις
Με την υπ’αρ. 3598/2023 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, εντολέας μας και πατέρας ενός οκτάχρονου τέκνου, ανέλαβε, με τελεσίδικη απόφαση, την αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου της αν...
20-Σεπ-2023
Αποφάσεις
Απόρριψη λόγου έφεσης ως αόριστου- Άκυρη πρόσληψη εργαζομένου λόγω μη νόμιμης συγκρότησης σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου του εργοδότη-νομικού προσώπου- Άκυρη σύμβαση εργασίας η...
14-Σεπ-2023
Αποφάσεις
Η άποψή μας ότι η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου κατ’ άρθρο ΑΚ 1519 παρ. 2, είναι δυνατή με προσωρινή διαταγή, στην περίπτωση που υπάρχει λόγος κατεπείγοντος που αφορά στο ...
08-Σεπ-2023
Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2023 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ………….. Είρηνοδίκη και τη Γραμματέα ………………….. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την …………… και ώρα ………… ...
19-Ιουλ-2023
Αποφάσεις
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ1580/2023 «Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 223 και 295 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι ο ενάγων μπορεί να περιορίσε...
06-Ιουν-2023
Αποφάσεις
ΑΡΙΘΜΟΣ 947/2022 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Κουτσοκώστα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ελένη Φραγκάκη-Εισηγήτρι...
08-Μάι-2023
Αποφάσεις
Αριθμός Απόφασης 2959/2023 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ) Αποτελούμενο από τη Δικαστή …. …,...
04-Μάι-2023
Αποφάσεις