Άκρως αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη απόφαση του Δικαστηρίου, το οποίο δέχθηκε τα προσκομισθέντα παρ’ ημών αποδεικτικά στοιχεία για την αντικατάσταση απολεσθέντος ασφαλιστικού β...
07-Σεπ-2021
Αποφάσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Με την υπ' αριθ. 744/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος την ανάκληση τ...
02-Σεπ-2021
Αποφάσεις
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με τη συνδρομή ή μη των οποίων μπορε1 να ζητηθεί η...
21-Δεκ-2020
Αποφάσεις
Αναφορικά με την κατάθεση της μήνυσης, το άρθ.42 παρ.2 του ΚΠοινΔ προβλέπει ότι: «Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπα...
11-Δεκ-2020
Αποφάσεις
Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μίας σχέσης ως έργου ή εξαρτημένης εργασίας εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου, το οποίο δε δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έχουν προσδώσει ...
19-Οκτ-2020
Εργατικό
Απόρριψη αιτήματος του ενός γονέα για συνεπιμέλεια των τέκνων, με γνώμονα το αληθές συμφέρον αυτών και ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον άλλο γονέα. ...
16-Οκτ-2020
Αποφάσεις
Παραχώρηση οικογενειακής στέγης στην έχουσα τη γονική μέριμνα των εκτός γάμου τέκνων, μητέρα τους, παρότι αφενός δεν συνήφθη ποτέ γάμος μεταξύ των γονέων και αφετέρου η οικία ανήκε...
25-Σεπ-2020
Αποφάσεις
Η απόφαση αφορά ασκηθείσα προσφυγή, η οποία έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και ήδη Περιφερειακού Ελεγκτικο...
18-Σεπ-2020
Εργατικό
Στο άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (στο εξής Κ.Φ.Δ - ν. 4174/2013, Α' 170), όπως το άρθρο αυτό ίσχυσε μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 47 του ν.4223/2013 (Α' 28...
08-Σεπ-2020
Αποφάσεις
Στην μείζονα σκέψη της κάτωθι αποφάσεως αναφέρεται ρητώς ότι συμφώνως με το άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ της ΕΣΔΑ, το οποίο αντιτίθεται κατ' αρχήν στην εκκίνηση και εξακολούθηση διοικ...
31-Αυγ-2020
Αποφάσεις