Στη διαδικασία των εργατικών διαφορών εμπίπτουν και εκδικάζονται και όλες οι αξιώσεις των συμβαλλόμενων μερών και των διαδόχων τους, που πηγάζουν από αδικοπραξία, η οποία συναρτάτα...
21-Μαρ-2024
Αποφάσεις
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 884/23-2-2024 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο εντολέας μας αιτήθηκε την μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ...
27-Φεβ-2024
Αποφάσεις
Ακύρωση επιταγής προς πληρωμή και κατασχετήριας έκθεσης- ανυπαρξίας έγγραφης απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης του fund-  δεν αποδείχθηκε ότι μεταβιβάστηκε στο fund η αρ...
23-Νοε-2023
Αποφάσεις
Η ανωτέρω απόφαση ορθώς : α) έκρινε ότι στο αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο του  άρθρου 25 του Ν. 1882/1990,  υφίσταται ένα και ιδιότυπο αθροιστικό έγκλημα...
16-Νοε-2023
Αποφάσεις
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5405/2023 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή ………….., Πρόεδρο Πρωτοδικών.Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………., χωρίς τη σύμπ...
13-Οκτ-2023
Αποφάσεις
Με την υπ’αρ. 3598/2023 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, εντολέας μας και πατέρας ενός οκτάχρονου τέκνου, ανέλαβε, με τελεσίδικη απόφαση, την αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου της αν...
20-Σεπ-2023
Αποφάσεις
Απόρριψη λόγου έφεσης ως αόριστου- Άκυρη πρόσληψη εργαζομένου λόγω μη νόμιμης συγκρότησης σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου του εργοδότη-νομικού προσώπου- Άκυρη σύμβαση εργασίας η...
14-Σεπ-2023
Αποφάσεις
Η άποψή μας ότι η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου κατ’ άρθρο ΑΚ 1519 παρ. 2, είναι δυνατή με προσωρινή διαταγή, στην περίπτωση που υπάρχει λόγος κατεπείγοντος που αφορά στο ...
08-Σεπ-2023
Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2023 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ………….. Είρηνοδίκη και τη Γραμματέα ………………….. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την …………… και ώρα ………… ...
19-Ιουλ-2023
Αποφάσεις