Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Η δευτεροβάθμια απόφαση απέρριψε πανηγυρικώς την ένσταση δόλιας υπερχρέωσης της εφεσίβλητης - Τράπεζας ως αόριστη (η οποία είχε γίνει δεκτή πρωτοδίκως), α...
02-Σεπ-2022
Αποφάσεις
Συμφωνία περί υπαγωγής διαφορών σε διαιτησία σε όρο του καταστατικού εταιρείας. Η παράλειψη των αιτούντων να προβούν σε διορισμό δικού τους διαιτητή, τόσο με την άπρακτη συμπλήρωση...
30-Αυγ-2022
Αποφάσεις
Το γραφείο μας, στρατευμένο εδώ και χρόνια στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ηχηρή παρουσία και θέση όσον αφορά στα εν γένει ζητήματα του Οικογενειακού Δικαίου, κατάφερε να ...
08-Ιουλ-2022
Αποφάσεις
Περίληψη  1347/2022 Απόφασης ΔιοικΕφΑθ: Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η ασκηθείσα έφεση του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της πρωτόδικης απόφασης, η οποία είχε κάνει δε...
01-Ιουλ-2022
Αποφάσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Συνέπειες ερημοδικίας του καθ’ ου η ανακοπή στη δίκη των περιουσιακών διαφορών- τεκμήριο ομολογίας. Μη έγγραφη απόδειξη της νομιμοποίησης του μη δικαιούχου διάδι...
08-Ιουν-2022
Αποφάσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: - Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου: Υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης, ακόμη και σε περίπτωση πλημμελού...
25-Μάι-2022
Αποφάσεις
4688/2022 ΜονΠρωτΑθ (Τακτ)Αξίωση πλασματικών μισθωμάτων: Περίπτωση αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγματος από έναν από τους κοινωνούς και δικαίωμα των υπολοίπων, και αν δεν πρόβ...
20-Μάι-2022
Αποφάσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Απόρριψη αγωγής αδικοπραξίας από επελθόντα τραυματισμό λόγω πτώσης εργαζόμενου οδηγού μεταφορικής εταιρείας κατά την εκτέλεση εργασίας σε χώρο τρίτου – συνεργαζ...
11-Μάι-2022
Αποφάσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Δια της κατωτέρω απόφασης, το δικάσαν Δικαστήριο ορθώς απεφάνθη ότι είναι νόμιμη η συμφωνία με την οποία ο εργοδότης που έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες του ...
03-Μάι-2022
Αποφάσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Με την υπ’ αριθμ. 71/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα Τακτικής Διαδικασίας ο εναχθείς εν διαστάσει σύζυγος της εντολέως μας υποχρεώθηκε να...
08-Φεβ-2022
Αποφάσεις