Ακύρωση διαταγής πληρωμής - Μη υποχρεωτική έγγραφη προαπόδειξη εκ μέρους της δανείστριας Τράπεζας των χρεώσεων του αλληλόχρεου λογαριασμού ...
19-Ιουλ-2019
Τραπεζικό
Κατά την ομόφωνη κρίση των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του αιτούντα, ότι συντρέχει περίπτωση διαγραφής λόγω ακυρότητας του προσβαλλόμενου...
15-Ιουλ-2019
Αποφάσεις
Ακύρωση διαταγής πληρωμής εκδοθείσας εις βάρος εντολέων μας από συναλλαγματικές συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι επίδικες συναλλαγματικές εκδόθηκαν ...
11-Ιουλ-2019
Πιστωτικοί Τίτλοι
Συνεπιμέλεια πατέρα ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του ανηλίκου τέκνου. ...
05-Ιουλ-2019
Ασφαλιστικά Μέτρα
Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας συμβολαίου - Αναρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου - Παραπομπή στο καθ’ ύλην αρμόδιο Πολυμελές ...
01-Ιουλ-2019
Αστικό
Δε συνιστά δήλωση αποχώρησης από ασφαλιστικό οργανισμό, η απλή και προσωρινή διακοπή ασφαλιστέας απασχόλησης εκπαιδευτικού Η φύση της ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α. απασχόλησης του πρ...
26-Ιουν-2019
Διοικητικό
Ορθή και ιδιαιτέρως χρήσιμη απόφαση σχετικά με την υποχρέωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή προ της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στρ...
19-Ιουν-2019
Αστικό
  Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση επί αιτήσεως διατροφής για λογαριασμό ανηλίκου τέκνου, με την οποία υποχρεώνεται ο καθ’ ου -  πατέρας να καταβάλλει, ως προσωρινή μηνιαία δ...
06-Ιουν-2019
Αποφάσεις
Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ανήλικη 17 ετών και σεξουαλική παρενόχληση, μαζί με κακοποίηση. Δικαιώθηκε πλήρως, παρά τις κορώνες του θύτη και το victim blaming που επε...
15-Μαϊ-2019
Αποφάσεις
  Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον, εκ του άρθρου 707 του Αστικού Κώδικα, ουσιώδη και εν μέρει καταλυτικό της αγωγής, ισχυρισμό της εντολέως μας, βάσει του οποίου, η συμφωνηθείσ...
22-Απρ-2019
Αποφάσεις