Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μίας σχέσης ως έργου ή εξαρτημένης εργασίας εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου, το οποίο δε δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έχουν προσδώσει ...
19-Οκτ-2020
Εργατικό
Απόρριψη αιτήματος του ενός γονέα για συνεπιμέλεια των τέκνων, με γνώμονα το αληθές συμφέρον αυτών και ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον άλλο γονέα. ...
16-Οκτ-2020
Αποφάσεις
Παραχώρηση οικογενειακής στέγης στην έχουσα τη γονική μέριμνα των εκτός γάμου τέκνων, μητέρα τους, παρότι αφενός δεν συνήφθη ποτέ γάμος μεταξύ των γονέων και αφετέρου η οικία ανήκε...
25-Σεπ-2020
Αποφάσεις
Η απόφαση αφορά ασκηθείσα προσφυγή, η οποία έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και ήδη Περιφερειακού Ελεγκτικο...
18-Σεπ-2020
Εργατικό
Στο άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (στο εξής Κ.Φ.Δ - ν. 4174/2013, Α' 170), όπως το άρθρο αυτό ίσχυσε μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 47 του ν.4223/2013 (Α' 28...
08-Σεπ-2020
Αποφάσεις
Στην μείζονα σκέψη της κάτωθι αποφάσεως αναφέρεται ρητώς ότι συμφώνως με το άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ της ΕΣΔΑ, το οποίο αντιτίθεται κατ' αρχήν στην εκκίνηση και εξακολούθηση διοικ...
31-Αυγ-2020
Αποφάσεις
Η φύση της ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α. απασχόλησης του προσφεύγοντος ως εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής σε σχολεία δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν εξασφαλίζει σ...
02-Ιουλ-2020
Αποφάσεις
Άκρως εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι το εργατικό ατύχημα θα είχε αποφευχθεί με την παρουσία εκπροσώπου της εργοδ...
06-Μαρ-2020
Εργατικό
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ΝΔ 5368/1932, χρηματική κατάθεση σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό επ’ ονόματι δυο ή περισσοτέρων από κοινού, εί...
12-Φεβ-2020
Ασφαλιστικά Μέτρα